Huisregels

Net als bij andere praktijken van mijn collega’s, volgen ook hier huisregels waar iedereen zich aan dient te houden. Dit ook om de reden, om u zo goed mogelijk en respectvol te kunnen behandelen. 

Hygiëne, normen en waarden en respect staan bij mij hoog in het vaandel, ik verwacht dat mijn clienten hierin ook zullen bijdragen. In de prakijk is geen mogelijkheid om u op te frissen. Ik zou u graag daarom willen verzoeken voor u naar mijn praktijk komt, te douchen/wassen. Voor voet(massage/reflex) graag de voeten wassen. Dit werkt prettiger voor zowel u als mij. Een prettige geur is zeker goed, maar wil u graag vragen hier mild mee te zijn.

Als u naar de praktijk komt zou ik het op prijs stellen als u een handdoek en / of badlaken mee wilt nemen.

Een doorverwijzing van een (huis)arts is niet nodig, maar gebruikt u medicijnen of bent u onder behandeling van een arts/specialist, (fysio)therapeut, enz, dan kan ik u vragen eerst met de behandelaar te overleggen of massage in deze is toegestaan.

De praktijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen die zijn ontstaan door het behandelen van symptomen, blessures of aandoeningen (zowel lichamelijk als geestelijk) die niet door de cliënt zijn verteld.

De massages kunnen preventief en medisch werken, maar er mogen geen diagnoses worden gesteld, deze dienen te gebeuren door een reguliere arts/specialist, (fysio) therapeut.

Met de kennis die ik in mijn bezit heb, zal ik u zo goed mogelijk behandelen

Alle medische en persoonlijke gegevens blijven in de praktijk en worden niet aan anderen verstrekt.

Voor aanvang van het eerste consult nemen we samen een aantal vragen door, die o.a. te maken hebben met uw medisch en sportief verleden.

De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Aangezien het belangrijk is om tijdens het consult te kunnen ontspannen en ongestoord te kunnen werken, verzoek ik u vriendelijk om de mobiele telefoon uit te zetten. Tijdens de behandeling nemen wij daarom ook geen telefoon aan.

Afspraken kunnen gemaakt worden per mail, via de website, of per telefoon. Mocht ik niet aanwezig of aan het behandelen zijn, dan kunt u een boodschap achter laten met naam en telefoonnummer en wordt u terug gebeld als ik daarvoor weer in de gelegenheid ben.

Roken in de praktijk is niet toegestaan.

De massages die worden gegeven zijn voor het welzijn op vooral therapeutisch gebied van lichaam en geest en hebben niets met erotiek te maken. Dit wordt dan ook zeker niet op prijs gesteld.

Mochten er tijdens het gesprek of massage aanleidingen zijn dat dit wordt gedacht, dan wil ik u vriendelijk verzoeken te vertrekken.

De praktijk behoud zich het recht om klanten te weigeren, die o.a. onder invloed zijn van geestverruimende middelen, of hierboven staande.